top of page
  • ד"ר יהודה ישראלי

טיפול זוגי

מה עושים בטיפול זוגי? אחת הצורות הפשוטות להתחיל שיחה בטיפול זוגי היא לשאול "מה אתם מבקשים אחד מהשני?" לעיתים קרובות מסתבר שלא ניתן היה לשמוע את הבקשות משום שהן הושמעו כתלונות או דרישות. לעיתים קרובות מסתבר שהבקשות לא באמת הובנו עד הטיפול. מסתבר גם שברגע שהמבקש מרגיש שמבינים את הצרכים שלו הוא כבר קיבל הרבה, וכשהצד שמבקשים ממנו לא מרגיש שהוא חייב או אשם יותר קל לו לגלות הבנה. ברוב המקים, הנכונות לספק את מה שמבקשים היא לא הבעיה אלא האי הבנה מה שני הצדדים מרגישים.

10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרידה ונפרדות

נפרדות הוא מצב שבו שני בני זוג בכל זאת לא מאבדים את האינדיוידואליות שלהם בתוך הקשר. לעיתים זוג מגיע לטיפול על מנת להתייעץ איך להיפרד. בחלק מהמיקרים מסתבר שהפרידה היא הדרך היחידה שהם מצאו כדי להפריד את

bottom of page