top of page
Abstract Background
יוני פירר

יוני פירר

פסיכותרפיסט

ברוריה 3 ירושלים | שולמית 11 תל-אביב

054-484-5830

להיות מטפל לא הייתה הבחירה המובנת מאליה מבחינתי, היו לי סיבות טובות לבחור במסלול חיים אחר אבל גם כשעסקתי בדברים אחרים מצאתי את עצמי נמשך שוב ושוב לעולמות הטיפול בלי תמיד להבין למה.


היום אני מבין שהקליניקה מבחינתי היא המקום שבו עוסקים בתנועה הדיאלקטית המרתקת שבין חוסר ידיעה וידיעה כלומר להיות מוכן לא לדעת אבל גם להכיר באמת הנפשית כשהיא מופיעה, והעמדה הכפולה הזאת היא גם הדרך הכי טובה שאני מכיר להתמודדות עם הסבל האנושי.

bottom of page