איך להבחין בין התאהבות לאהבה


התאהבות ואהבה זה לא אותו הדבר. התאהבות זאת תקופת החסד של תחילת היחסים, זה יכול להמשך שלושה חודשים או חצי שנה. בזמן הזה מממשים את היחסים על מנת שתוכל להיווצר אהבה. אנשים שואלים אותי, אני אוהב את אשתי? אני אוהבת את בעלי? אני לא יודעת, אוהבת? לא אוהבת? אני אומר: זה כמו צמח, הצמח ילבלב? אם נשקה אותו אנחנו נותנים לו סיכוי ללבלב. לכן, אהבה זה לא סיבה לאנשים להיות יחד. התאהבות כן. חברות כן. אבל אהבה זאת לא סיבה, אהבה זאת תוצאה, זה פונקציה של מה שקורה ביחסים. וזה הדובדבן של הקצפת בתנאי שיש לנו את שאר השכבות.

השכבה הראשונה בדרך לאהבה זאת השותפות. לוודא שיש בשותפות הוגנות, אנשים הם שווי זכויות כמו שותפים לדירה או שותפים לעסק. שיש בינהם כבוד הדדי. אם הם מצליחים לשמור על הוגנות רק אז מתקיים התנאי הבא שזה חברות. חברות זה לא רק מצב שהם הוגנים אחד עם השני אלא מצב שהם רוצים אחד את טובתו של השני. בתנאים האלה שיש הוגנות, שיוויון, כבוד, יש חברות, יש רצון טוב, יש השקעה, עכשיו השאלה כמה השקעה יש להם אחד עבור השני. אהבה זה משהו שמרגישים כאשר ההגדרה של היחסים היא חשבון רגשי משותף. זאת אומרת שאני לא יכול להיות שמח אם את אומללה, שהאושר שלך חשוב לא פחות מהאושר שלי. אם יש בן אדם שאני משקיע באושר שלו לא פחות משאני משקיע באושר שלי, שזה מוכר לנו מילדים, אבל אם יש בן או בת זוג שאנחנו רואים את האושר שלנו ככרוך אחד בשני, זאת בעצם האפשרות שאהבה תתקיים.

#זוגיות #טיפולזוגי #תקשורתזוגית #אהבה #התאהבות #רומנטיקה #השקעה

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square