פרפקציוניזם

הפרפקציוניסט יודע עמוק בפנים שזה אף פעם לא יהיה מושלם. למה הוא בכל זאת ממשיך לנסות? לא כי הוא באמת שואף למושלם אלא כי הוא פוחד מביקורת על כך שהוא לא מספיק ניסה. לכן זה יהיה מוכן ברגע האחרון, אחרי שהוא יוכל להגיד לביקורת שהוא השקיע את כל כולו עד הרגע האחרון. ואם הגשת הפרוייקט תידחה? לא תהיה לו ברירה אלא להמשיך לשפר שוב עד הרגע האחרון.

#פרפקציוניזם #מושלם #אידיאלי

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square