פרידה ונפרדות

נפרדות הוא מצב שבו שני בני זוג בכל זאת לא מאבדים את האינדיוידואליות שלהם בתוך הקשר. לעיתים זוג מגיע לטיפול על מנת להתייעץ איך להיפרד. בחלק מהמיקרים מסתבר שהפרידה היא הדרך היחידה שהם מצאו כדי להפריד את עצמם אחד מהשני כשני אינדיוידואלים. האם הם יצליחו לקיים נפרדות מבלי להיפרד? האם הם יצליחו לכבד ואפילו לתמוך בייחודיות ובשונות של הזולת כך שהקשר יאפשר אפילו יותר אינדיוידואליות מאשר הפרידה?

#פרידהנפרדותזוגיותטיפולזוגיאינדיוידואליותייחו #נפרדות #זוגיות #אינדיוידואליות #ייחודיות #טיפולזוגי

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square