פסיכואנליזה ופסיכותרפיה

שתיהן שיטות ריפוי נפשי כאשר הפסיכואנליזה היא מעמיקה יותר, אינטנסיבית יותר בתדירות, בדרך כלל מתרחשת כאשר המטופל שוכב על הספה והמטפל מאחוריו, ומטרת המפגשים היא לאפשר למטופל לגלות דברים על עצמו מתוך התמסרות לדיבור שאינו מכוון מטרה. לעומת זאת פסיכותרפיה יותר מכוונת מטרה, מתרחשת בפורמט של דיאלוג פנים אל פנים, פחות תכופה בתדירות ושמה דגש על פתרון בעיות. לעיתים קרובות אנשים מתחילים פסיכותרפיה, מרוצים מפיתרונן של בעיות רבות, וממשיכים לפסיכואנליזה על מנת לחקור את נפשם יותר או מתוך רצון להשחיז את כלי העבודה שלהם כמטפלים, הנפש של עצמם.

#פסיכואנליזה #פסיכותרפיה #טיפולנפשי #ריפוינפשי

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square