מתח

האם אנחנו לוקחים על עצמנו יותר מידי? האם אנחנו מגזימים בפחדים מה יקרה אם לא נעמוד בזמנים? האם אנחנו מפיקים איזה שהוא עונג מהמהירות, ההספק, החשיבות העצמית שבלהיות מאוד עסוק? בקיצור, האם המתח הוא הדרך שלנו להרגיש חשובים וממש לא מיותרים? האם זאת הדרך להמנע מריקנות ושעמום?

#מתח #לחץ #עומס #ריקנות #הספק #חשיבות

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square