טראומה

רבות הצורות לטראומה. היא יכולה להיות התעללות בילדות, מצבים קשים כמו מלחמה או אונס, ואפילו היחשפות למידע בלתי נסבל. טראומה היא מצב שבו המושגים שבאמצעותם אנחנו מספרים לעצמנו סיפור שנקרא מציאות אינם עובדים עוד. אשליית הביטחון קורסת נוכח ארועים קיצוניים תגובה רגשית קיצונית. התוצאה של החוויה הטראומטית יכולה להיות הדחקה ואובדן זיכרון, נטייה לחוות את הטראומה שוב ושוב לאורך החיים, במציאות או בדמיון, בהקיץ ובסיוטים. הטיפול בטראומה כרוך בסיפור המעשה עד שהחוויה שנדמה שמתקיימת בזמן אמיתי תיהפך לזיכרון, כך שניתן להרפות מהעבר ולהתפנות לעתיד.

#טראומה #הלםקרב #אונס #התעללות #קריסה #פוסטטראומה

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square