טיפול משפחתי

לעיתים כשיש בעיה לאחד מהאנשים במשפחה, זה מבטא בעיה במשפחה כולה וטיפול משפחתי נדרש. במקרים כאלו, אם הבעיה של המטופל תיפתר, היא תעבור למשיהו אחר. למשל, ילד עם בעיות התנהגות שבעצם מגייס כך את הוריו לשתף פעולה ולא להיפרד. מה שעושים בטיפול משפחתי הוא ששואלים כל אחד מה הוא מבקש מכל אחד אחר במשפחה. כשכולם רואים את רשת הבקשות הם מבינים איך תופסים אותם, איזה השפעה יש למעשיהם על סביבתם, ואיזה עסקאות סיבוביות יתנו לכולם את הסיפוק שהם מבקשים.

#טיפולמשפחתי #בעיהמשפחתית

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square