טיפול זוגי

מה עושים בטיפול זוגי? אחת הצורות הפשוטות להתחיל שיחה בטיפול זוגי היא לשאול "מה אתם מבקשים אחד מהשני?" לעיתים קרובות מסתבר שלא ניתן היה לשמוע את הבקשות משום שהן הושמעו כתלונות או דרישות. לעיתים קרובות מסתבר שהבקשות לא באמת הובנו עד הטיפול. מסתבר גם שברגע שהמבקש מרגיש שמבינים את הצרכים שלו הוא כבר קיבל הרבה, וכשהצד שמבקשים ממנו לא מרגיש שהוא חייב או אשם יותר קל לו לגלות הבנה. ברוב המקים, הנכונות לספק את מה שמבקשים היא לא הבעיה אלא האי הבנה מה שני הצדדים מרגישים.

#טיפולזוגי #זוגיות

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square