טיפול בילדים

כאשר יש בעיה חברתית, לימודית, התנהגותית או רגשית עם ילד יש מקום לשקול טיפול פסיכולוגי, אך קודם כל כדאי להיפגש עם ההורים. ייתכן שהדרכה להורים כיצד להתנהג עם הילד זה כל מה שצריך, וייתכן שחילוקי דעות בין ההורים לא מאפשר להם לשתף פעולה מול הילד. גם הדרכה וגם יעוץ זוגי יכולים לפתור את הקשיים של הילד. יש מקרים בהם נדרש איש מקצוע לעבוד ישירות עם הילד באמצעות משחק או שיחה, תלוי בגיל הילד, ובליווי ההורים. במקרה כזה יש ייתרון לעבודה עם מכון שם היעוץ הזוגי, הדרכת ההורים והטיפול בילד יהיו תחת קורת גג אחת לטובת התקשורת בין המטפלים ובין המכון למשפחה.

#ילדים #טיפולבילדים #בעיהחברתית #בעיהבלימודים #בעיותהתנהגות #ליוויהורים #טיפולמערכתי

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square