התמכרות

ניתן להתמכר לחומר כימי המגיע מבחוץ כמו לסמים, אך ניתן גם להתמכר לחומרים שהגוף מייצר בתגובה למצבים כמו הימורים. בהתמכרות יש את אלמנט התלות, הקושי להתנהל בעולם ללא התענוג שההתמכרות מספקת, ואלמנט ההתרגלות, שיותר ויותר מהדבר שמכורים לו נותן פחות ופחות תענוג במשך הזמן. כאשר ההתמכרות היא קונפליקט בין ציווי לדחות סיפוקים לבין דחפים לתענוג מיידי, מתווספת לדילמה בין הטווח הקצר לטווח הארוך הדילמה אם לציית או למרוד בסמכות האוסרת על התענוג לטווח קצר. לכן, תנאי מיקדמי ליכולת לוותר על התענוג לטווח קצר הוא ההכרה שחופש הבחירה הוא שלנו ואין בכך כניעה לסמכות דמיונית.

#התמכרות #סמים #הימורים #התרגלות #הסתגלות #תלות #סיפוקדחפים #דחייתסיפוקים

Featured Posts