הדרכת מטפלים

למכון מוביוס גישה טיפולית ייחודית, השואבת מהתובנות הפסיכואנליטיות העמוקות של פרויד ולאקאן ומנגישה אותן לקהל סביב נושאים עכשוויים. מטפלים המעוניינים ללמוד וליישם מתודולוגיה זו יכולים לקבל הדרכה במכון.

#הדרכהבפסיכותרפיה #הדרכה #מתודולוגיה #מוביוס #לאקאן #פרויד

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square