top of page
  • ד"ר יהודה ישראלי

פסיכואנליזה ופסיכותרפיה

שתיהן שיטות ריפוי נפשי כאשר הפסיכואנליזה היא מעמיקה יותר, אינטנסיבית יותר בתדירות, בדרך כלל מתרחשת כאשר המטופל שוכב על הספה והמטפל מאחוריו, ומטרת המפגשים היא לאפשר למטופל לגלות דברים על עצמו מתוך התמסרות לדיבור שאינו מכוון מטרה. לעומת זאת פסיכותרפיה יותר מכוונת מטרה, מתרחשת בפורמט של דיאלוג פנים אל פנים, פחות תכופה בתדירות ושמה דגש על פתרון בעיות. לעיתים קרובות אנשים מתחילים פסיכותרפיה, מרוצים מפיתרונן של בעיות רבות, וממשיכים לפסיכואנליזה על מנת לחקור את נפשם יותר או מתוך רצון להשחיז את כלי העבודה שלהם כמטפלים, הנפש של עצמם.

#פסיכואנליזה #פסיכותרפיה #טיפולנפשי #ריפוינפשי

13 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נפרדות הוא מצב שבו שני בני זוג בכל זאת לא מאבדים את האינדיוידואליות שלהם בתוך הקשר. לעיתים זוג מגיע לטיפול על מנת להתייעץ איך להיפרד. בחלק מהמיקרים מסתבר שהפרידה היא הדרך היחידה שהם מצאו כדי להפריד את

bottom of page